ALTERNATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Pomocí pohovorů, meditací, energetických terapií a prací s Esencemi z rostlin (Bachovy esence, Australské květové esence, Homeopatie) se budeme snažit společně nalézt, eventuelně otevřít a odstranit z vašeho života to, co vás trápí nebo brzdí ve vývoji. Zlepšit nebo změnit váš stav a tak i kvalitu vašeho života.

Budeme společně pátrat po tom:
- jaké jsou vaše přednosti a kdo vlastně jste

-jaké jsou ve vašem životě překážky, či co vás omezuje ve vašem růstu, vaší radosti ze života

- jak ve vás můžeme potřebnou sílu a svobodu otevřít, probudit

Na společnou práci se těší Míla Bláhová.

 ❈Bachovy květové esence

Autor metody Dr. Edward Bach svým dlouholetým studiem a zkoumáním síly rostlin vybral 38 základních rostlin, které pomáhají pečovat a navrátit rovnováhu emočních a fyzických sil. Bachovy květové esence působí na negativní emoce jako jsou strach, nedostatečné sebevědomí, vyčerpanost, pýcha, nejistota, žárlivost, podrážděnost apod. Ty často vedou k blokaci energie a tím i k možnému propuknutí nemocí. Esence pomáhají odstranit zablokovanou energii, a tím se člověk dostane zpět do vyváženého duševního stavu. Proto je také někdy tato metoda nazývána léčbou obnovením harmonie vědomí.

Nabízím:
- doporučení vhodné esence vzhledem k danému psychickému či zdravotnímu problému (depresivní stavy, emoční šoky, pocity méněcennosti, úzkosti apod.),

- individuální konzultaci dle potřeby

❈Homeopatie

Homeopatie je založena na zkoumání pacienta, jeho symptomů, jako celku, který následně jako celek léčí. Cílem homeopatie je obnovení vitální síly a harmonie organismu, které vede k uzdravení nemoci. Nemoc homeopatie vnímá jako signál těla, že v našem životě není něco v pořádku. Cílem je nemoc pochopit a napravit špatné vzorce chování, jednání a dostat se do rovnováhy, psychické, duševní i duchovní. Pokud nalezneme a odstraníme příčinu, aktivujeme vitální sílu a tělo i duše se uzdravuje. Za zakladatele homeopatie je považován Samuel Hahnemann a jeho Organon léčebného umění, (1810) který je postaven na pravidle, že podobné se léčí podobným.

❈Australské květové esence 

Australské květové esence se používají k odstranění psychických i fyzických potíží lidí i zvířat. Postupně léčí příčinu onemocnění a tím organismus, tělo i duši uzdravují. Využívají léčivou sílu a jedinečnost australské přírody a jejích rostlin. Australské esence nás dokáží chránit před slunečním, elektromagnetickým i RTG zářením. Můžete si vybrat esenci z jednotlivých rostlin nebo zvolit již připravenou kombinaci rostlinnapř. Women, Elekricity, Cognis, Adol...)

Pojďte spolu s nimi nalézt nebo znovu vrátit radost, harmonii a rovnováhu do vašeho života.

❈Indigové a křišťálové děti

Práce s dětmi ,, z hvězd,, - zvláště pak s jejich rodiči, kterým mohou jejich děti připadat nezařaditelné, problematické, neuchopitelné. Pomocí esencí pomáháme dětem udržet jejich pozitivní energii a intuitivní schopnosti.

❈WEAE - esence volně žijících zvířat

Zvířecí esence (Wild Earth Animal Essences; WEAE) - esence svobodně žijících zvířat jsou přírodní energetické prostředky, které uzdravují moudrostí a silou divokých zvířat. Tento druh vibračních esencí je zatím méně rozšířen. To je velká škoda, protože dokáží velmi hluboce ovlivnit naši psychiku, pomáhají nám dotknout se hlubokých a nepoznaných míst v nás samých a rozpustit tak emoční jizvy, které v nás zůstaly nepovšimnuty. Při výrobě zvířecích esencí nejsou žádná zvířata chytána či jakkoliv poškozena. Esence obsahuje vibrační otisk energie zvířecího druhu, ale neobsahuje žádné materiální části zvířat. Témata, která pomáhají řešit: duchovní růst, komunikace, hněv, odvaha, přijetí sebe sama, zneužití, samota, pocity viny, ad. Výborně na tento druh esencí reagují děti, pro které je vyráběna speciální řada - mláďátek. Lze s nimi pomáhat při stresech ze škol, strachu z kolektivu, nedůvěře v sebe sama.


Nabízím:
- výběr a doporučení vhodné zvířecí esence

- individuální konzultaci dle potřeby

❈Domácí mazlíčci

I vaši domácí mazlíčci se mohou léčit pomocí esencí a homeopatie. Na tento druh léčby reagují většinou velmi rychle, zvláště pokud se problémy týkají jejich zvířecí dušičky (strachy, nervozita, problémy s chováním...)

Cena hodinové konzultace je 600,-Kč. Lahvička s esencí dle objemu a druhu esence 150,-Kč. - 350,-Kč.

Telefonická konzultace - whatsapp - 300 Kč. / 30 min.